СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Юлія Леонідівна Мохова Донецький національний технічний університет, Ukraine

Ключові слова:

державне управління, залізничний транспорт реформування, стратегія, євроінтеграція

Анотація

На основі аналізу сучасного стану залізничної галузі визначено проблеми залізничного комплексу України. Доведено, що загальна тенденція до зниження показників українських залізниць обумовлена бойовими діями на Сході країни в 2014 році. Обґрунтовано необхідність формування єдиного державної стратегії розвитку залізничного транспорту в Україні. Досліджено нормативно-правові акти, що визначають основу реформування системи управління галуззю та подальшої її демонополізації. Визначено ключові напрямки розвитку залізничної галузі відповідно до Транспортної стратегії України на період до 2020 року, Державної цільової програми реформування залізничного транспорту України на 2010–2019 роки та особливості сучасного стану залізничної галузі. Доведено, що реалізація зазначених ключових напрямків надасть змогу відновити співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, західними партнерами, забезпечить стабільне та ефективне функціонування залізничного транспорту, що є необхідною умовою для забезпечення обороноздатності, національної безпеки і цілісності держави.

Біографія автора

Юлія Леонідівна Мохова, Донецький національний технічний університет

Кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економічної теорії і державного  управління

Посилання

Удосконалення організаційно-управлінської роботи на підприємствах залізничного транспорту : навч. посіб. / Г. Ф. Арбузов та ін. – Х. : УкрДАЗТ, 2007. – 178 с.

Михайличенко К. М. Удосконалення механізмів реформування та розвитку залізничного транспорту в контексті реалізації структурних реформ в галузі : аналітична записка [Електронний ресурс] /

К. М. Михайличенко, О. В. Собкевич ; Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1662.

Федяй Н. О. Сучасний стан державного стратегічного управління розвитком залізничного транспорту / Н. О. Федяй // Х ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті». – Режим доступу : http://www.ekuzt.gov.ua/node/28.

Дейнека О. Г. Теоретичні підходи до державної стратегії розвитку залізничного транспорту / О. Г.Дейнека, О. О. Міщенко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 24. – С. 214–216.

Про залізничний транспорт [Електронний ресурс] : Закон України від 04.07.1996 № 273/96-ВР. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/273/96-%D0%B2%D1%80.

Про природні монополії [Електронний ресурс] : Закон України від 20.04.2000 № 1682-III. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-14.

Фінансові результати 2014 року [Електронний ресурс] / Укрзалізниця. – Режим доступу : http://www.uz.gov.ua/about/investors/.

Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 № 2174-р. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80.

Основні напрями розвитку та реформ [Електронний ресурс] / Міністерство інфраструктури України. – Режим доступу : http://mtu.gov.ua/content/strategiya-2015.html.

Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010–2019 роки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 № 1390. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1390-2009-%D0%BF.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА