СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • Анна Анатоліївна Романова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

туристична індустрія, в’їзний туризм, виїзний туризм, візитер, туристичний продукт, туристичний збір, Чернігівська область

Анотація

Визначено систему показників, що об’єктивно характеризує розвиток в’їзного та внутрішнього туризму в Чернігівській області та місті Чернігові. Зроблено аналіз туристичних потоків за роками та країнами, громадяни яких відвідують Чернігівську область. На основі порівняння регіональних показників із загальноукраїнськими виокремлено соціально-економічні особливості розвитку туристичної галузі в Чернігівському регіоні. Обґрунтовано фактори, що впливають на соціально-економічні показники розвитку туристичної індустрії в Чернігівській області. Крім того, запропоновано рекомендації щодо перспективного розвитку туристичної індустрії в Чернігівській області.

Біографія автора

Анна Анатоліївна Романова, Чернігівський національний технологічний університет

Кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики

Посилання

Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів : монографія / М. Борущак. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2006. – 288 с.

Корнева Д. А. Особливості розвитку туристичної інфраструктури в Україні / Д. А. Корнева // Вісник ДІТБ. – 2011. – № 15. – С. 174–180.

Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) : навч. посіб. / О. О. Любіцева. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : Альтерпрес, 2006. – 430 с.

Офіційний сайт Державної прикордонної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.dpsu.gov.ua.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, №15-16, № 17. – Ст. 112.

Романова А. На розвиток туризму! / А. Романова // Український туризм. – 2016. – № 3. – С. 68–69.

Стратегія розвитку та маркетингу туризму Івано-Франківської області до 2015 року / [І. В. Підлетейчук, О. М. Адаменко, П. В. Андрусяк та ін.]. – Івано-Франківськ, 2007. – 259 с.

Шепелюк С. І. Особливості становлення та розвитку туристичної індустрії в Україні / С. І. Шепелюк // Вісник ДІТБ. – 2013. – № 17. – С. 262–268.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА