НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТУ В США ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Лілія Віталіївна Рожкова Український інститут науково-технічної і економічної інформації, Ukraine

Ключові слова:

транспорт, інфраструктура, інновації, пріоритети, технології

Анотація

Розглянуто стан транспортної системи України, наявні можливості для її подальшого розвитку. Виділено аспекти реалізації державної політики у сфері транспорту, які стосуються інноваційної діяльності. Досліджено досвід США у формуванні пріоритетів подальшого розвитку транспорту, порядок розподілу фінансування між транспортними організаціями та державними програмами й ініціативами. Запропоновано заходи для стимулювання впровадження інновацій з метою вдосконалення транспортної системи України.

Біографія автора

Лілія Віталіївна Рожкова, Український інститут науково-технічної і економічної інформації

Старший науковий співробітник відділення прогнозно-аналітичного забезпечення пріоритетів інноваційної діяльності

Посилання

Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року № 2174–р. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80.

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 08.09.2011 р. № 3715-VI. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.

Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012–2016 роки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 р. № 397. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/397-2012-%D0%BF.

Budget Highlights. Fiscal Year 2016 [Електронний ресурс]. – U.S. Department of Transportation. 2015. – 64 p. – Режим доступу : https://www.transportation.

gov/sites/dot.gov/files/docs/FY2016-DOT-BudgetHighlights-508.pdf.

Grow America Act [Електронний ресурс]. – U.S. Department of Transportation. 2015. – 4 p. – Режим доступу : https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/GROW_AMERICA_ 2015_Overall_Fact_Sheet_FINAL_July_2015.pdf.

Fixing America’s Surface Transportation Act. [Електронний ресурс]. – Transportation & Infrastructure Committee. – Режим доступу : http://transportation.house.gov/fast-act.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА