ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПАРАДИГМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олена Василівна Гаращук Державна інспекція навчальних закладів України, Ukraine
  • Віра Іванівна Куценко «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Ukraine

Ключові слова:

парадигма, інновації, освітньо-науковий комплекс, компетентність, комунікація, інформаційно-інноваційні технології

Анотація

У контексті розвитку продуктивних сил України в умовах становлення інформаційного суспільства сформульовано основні чинники, що сприяють сталому розвитку у першу чергу головної продуктивної сили – людини. Розкриваються актуальні концепти і перспективні напрями парадигми сталого розвитку освітньо-наукового сегмента економіки. Запропоновано авторські погляди щодо напрямів, на яких у подальшому слід зосередити увагу для забезпечення якісних змін у розвитку продуктивних сил на різному рівні на інноваційній основі. Значна увага приділена ресурсному, зокрема кадровому, забезпеченню освітньо-наукового комплексу.

Біографії авторів

Олена Василівна Гаращук, Державна інспекція навчальних закладів України

Доктор економічних наук, професор, завідувач сектору взаємодії з громадськістю та ЗМІ і міжнародного співробітництва відділу організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

Віра Іванівна Куценко, «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник ДУ

Посилання

Алимов О. М. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : монографія / О. М. Алимов, А. І. Даниленко,

В. М. Трегобчук. – К. : Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – 540 с.

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». – К. : НIСД, 2015. – 684 с.

Волошин В. І. Формування інституціонального середовища забезпечення економічної безпеки регіону [Електронний ресурс] /

В. І. Волошин. – Режим доступу : http://niss./viv.ua/analytics/74/htm.

Загородня О. Актуальні концепти економічної теорії інновацій /

О. Загородня // Економічна теорія. – 2016. – № 2. – С. 5–17.

Кораблін С. Національний бізнес-цикл і доходи зведеного бюджету України: підходи до оцінки кількісного впливу / С. Кораблін // Економічна теорія. – 2016. – № 2. –С. 75–84.

Крисенко О. В. Проблеми побудови ефективної держави в Україні: пострадянський контекст / О. В. Крисенко // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 1 (30). – С. 5–9.

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті. – К. : Райдуга, 2001. – 16 с.

Подковко Х. В. Інноваційні технології навчання в контексті компетентного підходу в освіті / Х. В. Підковко // Медична освіта. – 2016. – № 1. – С. 41–43.

Ревак І. О. Вища освіта в структурі інтелектуального потенціалу України: стан та перспективи розвитку / І. О. Ревак // Проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 136.

Сікорський П. Принципи моделювання нових контрольно-оцінювальних систем і їх застосування у середніх і вищих навчальних закладах / П. Сікорський // Вища освіта України. – 2016. – № 2. –

С. 15.

Черешнюк О. М. Інноваційна діяльність як складова сталого економічного розвитку: контрольний аспект / О. М. Черешнюк // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (11 травня 2016 р.). – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 416–418.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ