ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА ФІНАНСИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Ольга Вікторівна Абакуменко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Маргарита Олександрівна Омеляненко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

державний борг, економічне зростання, валовий внутрішній продукт, капітальні інвестиції, національна економіка

Анотація

Державний борг – досить поширене явище світової економіки, про роль і наслідки якого вчені-економісти говорять не одне століття. Досі відсутня однозначна думка з приводу впливу боргового навантаження на національну економіку, її макроекономічні показники розвитку. Коротко розглянуто еволюцію поглядів відомих представників різних економічних шкіл щодо вищезазначеної проблеми. Проведено аналіз впливу державного боргу України на її економічний розвиток за дуже короткий у цивілізаційному вимірі час: за двадцять років. Також встановлено взаємозв’язок між рівнем боргового навантаження на економіку та групою макроекономічних показників. Доведено необхідність спрямування державних запозичень у довгостроковій перспективі в інвестиційну сферу. Запропоновано заходи щодо зменшення негативного впливу боргового навантаження в умовах нестабільної фінансово-економічної ситуації.

Біографії авторів

Ольга Вікторівна Абакуменко, Чернігівський національний технологічний університет

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів підприємств і установ

Маргарита Олександрівна Омеляненко, Чернігівський національний технологічний університет

Аспірант

Посилання

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег /

Дж. М. Кейнс. – М. : Гелиос АРВ, 1999. – 352 с.

Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=34952.

Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bank.gov.ua.

Buchanan J. Public Principles of Public Debt / J. Buchanan. – Irwin : Homewood IL, 1958. – 346 p.

Modigliani F. Long-Run Implications of Alternative Fiscal Policies and the Burden of the National Debt / F. Modigliani // Economic Journal. – 1961. – № 71. – Pр. 730–755.

Nautet M. Economic impact of the public debt / M. Nautet, L. Van Meensel [E-resource]. – Access mode : https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/ 2011/ecorevii2011_h1.pdf.

The impact of high and growing government debt on economic growth // European Central Bank [E-resource]. – Access mode : https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ scpwps/ ecbwp1237.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ