РИЗИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Валерій Петрович Ільчук Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Неля Іванівна Гавриленко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Ірина Володимирівна Садчикова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

первинне публічне розміщення акцій (ІРО), ризик ІРО, компанія-емітент, фондовий ринок, інвестор, інвестиційний проект, мінімізація ризиків

Анотація

Проаналізовано схеми класифікації ризиків залучення інвестиційного капіталу, розкрито специфіку ризиків ІРО, наведено характеристику ризикової діяльності основних учасників фондового ринку. Визначено напрями мінімізації ризиків ІРО.

Біографії авторів

Валерій Петрович Ільчук, Чернігівський національний технологічний університет

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Неля Іванівна Гавриленко, Чернігівський національний технологічний університет

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Ірина Володимирівна Садчикова, Чернігівський національний технологічний університет

Кандидат економічних  наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Гладчук К. М. Теоретичні основи функціонування ринку первинних публічних пропозицій цінних паперів / К. М. Гладчук // Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property, 2013. – Issue 2, Volume 1. – Pp. 88–93.

Губанова Л. Визначення обсягів фінансування інвестиційного проекту / Л. Губанова // Вісник КНЕУ. – 2004. – № 2. – С. 53–63.

Ільчук В. П. Ринок ІРО : монографія / В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко, І. В. Садчикова. – Чернігів : Видавець Брагинець О. В., 2016. – 228 с.

Кукса В. Это сладкое слово ІРО / В. Кукса // Зеркало недели. – 2007. – № 35. – С. 4.

Лукашов А. В. Ризики ІРО: три сторони процесу / А. В. Лукашов // Фінансова консультація. – 2007. – № 3. – С. 4–13.

Овчаренко С. В. Науково-методичне забезпечення первинного публічного розміщення акцій : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 / Світлана Володимирівна Овчаренко. – К., 2013. – 20 с.

Червякова C. B. Ризики компанії-емітента в процесі здійснення операції ІРО / C. B. Червякова // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2011. – № 2 (11 ). – С. 109–111.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ