ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Світлана Вікторівна Повна Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

розвиток економіки, структурна політика, інноваційно-інвестиційний розвиток, прямі методи підтримки, непрямі методи підтримки, стимулювання, економічний механізм

Анотація

Згруповано та проаналізовано економічні методи стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання з погляду їх поділу на прямі та непрямі. З’ясовано, що розвинуті держави приділяють значну увагу відповідним заходам з переважанням непрямих методів, що потребують меншої фінансової підтримки та меншої вибірковості проектів. Натомість в Україні переважають методи прямого стимулювання, що орієнтовані на значне використання коштів бюджету для реалізації інноваційних проектів та передбачають процедуру конкурсного відбору, хоча на перших етапах створення інноваційного законодавства спостерігалися в основному заходи непрямої підтримки. Повернення до переважного використання непрямих методів стимулювання інноваційно-інвестиційних проектів дозволить забезпечити масове впровадження інновацій суб’єктами господарювання.

Біографія автора

Світлана Вікторівна Повна, Чернігівський національний технологічний університет

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та державної служби

Посилання

Саліхова О. Б. Ренесанс державної інтервенції у промисловий розвиток: останні світові тенденції та уроки для України /

О. Б. Саліхова // Економіка України. – 2015. – № 9. – С. 19–38.

Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України 18.09.1991 р. № 1560-XII // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17.

Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» [Електронний ресурс] : Закон України від 02.10.2012 № 5407-VI // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5407-17.

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://209.85.135.132/search?q=cache:IwPtfFmS8usJ:

www.pir.dp.ua/uploads/StrategizInnovRazvitiyaUkr.doc.

Іщук С. О. Інвестиції в основний капітал та їх вплив на соціально‑економічний розвиток регіону / С. О. Іщук // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 35–42.

Молдован О. О. Новий етап реформи державних фінансів України: ключові пріоритети та завдання / О. О. Молдован // Фінанси України. – 2014. – № 8. – С. 57–69.

Радіонов Ю. Д. Бюджетні кошти як інвестиційний ресурс України /

Ю. Д. Радіонов // Економіка України. – 2014. – № 9. – С. 35–53.

Гасанов С. С. Фінансування структурних зрушень та інноваційної модернізації / С. С. Гасанов, В. О. Сизоненко // Фінанси України. – 2014. – № 5. – С. 20–28.

Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / А. М. Гуменюк. – К. : НІСД, 2014. – 468 с.

Повна С. В. Структурні зрушення в економіці регіону у контексті глобальних системних змін / С. В. Повна // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 1. – С. 104–110.

Федулова Л. І. Тенденції розвитку національних інноваційних систем: уроки для України / Л. І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 94–104.

Основы инновационного менеджмента: Теория и практика : учеб. пособие / под ред. П. Н. Завлина и др. – М. : Экономика, 2000. – 475 с.

Про Державний бюджет України на 2016 рік [Електронний ресурс] : Закон України від 25.12.2015 р. № 928-VIII // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/928-19/paran136#n136.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ