ТЕОРІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ «БІЗНЕСУ–МЕНЕДЖМЕНТУ–КУЛЬТУРИ»

Автор(и)

  • Оксана Анатоліївна Руденко Черкаський державний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

інвестиційний потенціал, ринкова трансформація, управління інвестиціями, менеджмент, бізнес

Анотація

Досліджено розмаїття наукових поглядів щодо сутності інвестиційного потенціалу. Розглянуто види ресурсів, які найбільш досліджені та впливово взаємодіючі з інвестиційним потенціалом. Окреслено перспективі напрями дослідження теорії інвестиційного потенціалу та надано авторське визначення категорії «інвестиційний потенціал» з урахуванням одночасно управлінського та ринкового спрямування.

Біографія автора

Оксана Анатоліївна Руденко, Черкаський державний технологічний університет

Викладач кафедри менеджменту

Посилання

Бандура А. В. Проблемы организации эффективной инвестиционной деятельности корпорации в регионе / А. В. Бандура, Ф. И. Шахманов. – М., 1999. – 371 с.

Бард В. С. Финансово-инвестиционный комплекс / В. С. Бард. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 304 с.

Бережна І. Ю. Теоретико-економічні підходи до обґрунтування змісту інвестиційного потенціалу / І. Ю. Бережна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 6. – С. 253–258.

Іванов С. В. Методологічні підходи до визначення сутності інвестиційного потенціалу / С. В. Іванов // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 95. – С. 98–104.

Кадырова Г. Инвестиционный потенциал: некоторые актуальные проблемы исследования / Г. Кадырова // Страховое дело. – 2008. – № 11. – С. 4–10.

Кучерук Т. Ю. Економічне обґрунтування комплексної оцінки інвестиційного потенціалу авіапідприємства / Г. Ю. Кучерук, О. М. Вовк // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 3. – С. 11–15.

Рыночная экономика : словарь / [ред.-упоряд. Г. Я. Киперман]. – М. : Республика, 1995. – 307 с.

Мягких І. М. Аналіз і оцінка використання ресурсного потенціалу в системі споживчої кооперації / І. М. Мягких // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 136–142.

Финансово-экономический словарь / [ред.-упоряд. М. Г. Назаров]. – М. : Финстатинформ, 1995. – 509 с.

Нечитайло І. П. Аналіз сучасних підходів до визначення інвестиційного потенціалу регіону / І. П. Нечитайло // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2010. – № 24. – С. 13–19.

Серов В. М. Инвестиционный менеджмент: учеб. пособие /

В. М. Серов. – М. : ИНФРА–М, 2000. – 272 с.

Резниченко В. С. Оценка экономической эффективности и реконструкции предприятия / В. С. Резниченко, Э. К. Зурабов // Экономика отрасли. – 2001. – № 12. – С. 169–172.

Коуз Р. Фирма, право и рынок [Электронный ресурс] / Р. Коуз. – Режим доступа : http://eprints.ksame.kharkov.ua/2764/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ