КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Дмитро Володимирович Бондаренко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

банківська безпека, безпека небанківського фінансового ринку, боргова безпека, бюджетна безпека, валютна безпека, грошово-кредитна безпека, фінансова безпека

Анотація

Наведено результати аналізу рівня фінансової безпеки України відповідно до методики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Проведений аналіз охоплює період з 2007 по 2015 роки, що дозволяє прослідкувати динаміку, виявити основні тенденції та ідентифікувати визначальні фактори їх формування. За підсумками дослідження було констатовано перманентне погіршення індикаторів та оцінок фінансової безпеки, основними причинами якого слід вважати неефективну бюджетну політику держави та незавершеність процесу становлення вітчизняного фінансового ринку.

Біографія автора

Дмитро Володимирович Бондаренко, Чернігівський національний технологічний університет

Аспірант кафедри фінансів підприємств і установ

Посилання

Богдан Т. П. Глобальні й внутрішньо економічні фактори переливів іноземного позичкового капіталу та їх наслідки для економіки України / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2015. – № 7. – С. 39–56.

Богдан Т. П. Тренди глобального фінансового ринку під впливом боргових процесів у розвинутих країнах / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2014. – № 7. – С. 31–48.

Верещагіна Т. М. Грошово-кредитна складова національної економічної безпеки в контексті фінансового розвитку України /

Т. М. Верещагіна // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2014. – Вип. 4. – С. 148–152.

Виконання державного бюджету // Офіційний веб-сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477.

Гасанов С. С. Напрямки формування фіскальної політики в аспекті асоціації України з ЄС / С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов, Р. Л. Балакін // Фінанси України. – 2014. – № 1. – С. 22–38.

Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні. Стаття друга. Розвиток і оптимізація механізмів та інструментів монетарної політики / Н. Гребеник // Вісник НБУ. – 2010. – № 2. – С. 10–15.

Індекс ПФТС [Електронний ресурс] // Інтернет-сайт ПАТ «Фондова біржа ПФТС». – Режим доступу : http://www.pfts.ua/uk/shares-indexes/?firstDate=01.01.2007&lastDate=01.01.2016.

Колєснікова Г. В. Регуляторний вплив Національного банку України на динаміку креди-тування малого підприємництва / Г. В. Колєснікова // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – № 3. – С. 161–171.

Кондрацька Н. М. Валютна безпека: стан, загрози та напрями підвищення / Н. М. Кондрацька, О. В. Мулярчук // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць. – 2012. – № 3. – С. 68–76.

Кучер Г. Розвиток ринку внутрішніх державних боргових зобов’язань України / Г. Кучер // Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 2. –

С. 47–65.

Лондар С. Л. Співробітництво України та МВФ як фактор макрофінансової стабілізації / С. Л. Лондар, К. В. Кузнєцов // Фінанси України. – 2015. – № 4. – С. 48–66.

Огляд ринків [Електронний ресурс] // Офіційна інтернет-сторінка Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/content/oglyad-rinkiv.html.

Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.

Папаіка О. О. Банківська і ринкова ліквідність як індикатори фінансової стабільності в країні / О. О. Папаіка, В. А. Косогов // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 6. – С. 380–388.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=cf1a6236-2e54-49b5-9d46-894a4bcdf481.

Річна звітність [Електронний ресурс] // Офіційна інтернет-сторінка Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua/activities/annual.

Солтис О. Оцінювання ефективності функціонування фондового ринку України / О. Солтис // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 3. – С. 102–108.

Статистика [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет-представництво Національного банку України. – Режим доступу : http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162&cat_id=36674.

Статистична інформація [Електронний ресурс] // Офіційна інтернет-сторінка Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.

Шлапак О. В. Державні фінанси в сучасних умовах: проблеми стабілізації та антикризового управління / О. В. Шлапак // Фінанси України. – 2014. – № 4. – С. 7–31.

Khraban A., Kalynovskii O. Use of non-deliverable Forwards to Hedge Foreign Exchange Risks / A. Khraban, O. Kalynovskii // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2012. – Т. 133. – С. 131–139.

Ukraine: Request for Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility and Cancellation of Stand-By Arrangement – Staff Report; Press Release; and Statement by the Executive Director for Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://books.google.com.ua/books?id=SlfnBwAAQBAJ&pg=PA43&lpg=PA43&dq=embi+ukraine+2015&source=bl&ots=2fcVEeb3zS&sig=YwRKuhBqDwjAzpVhQHPgwxa6Tjk&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwiB3OH99szNAhWiC5oKHQ8dDOoQ6AEISDAJ#v=onepage&q=embi%20ukraine%202015&f=false.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ