АУДИТОРСЬКЕ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ШАХРАЙСТВА

Автор(и)

  • Марина Олексіївна Никонович Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine
  • Наталія Степанівна Барабаш Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine
  • Анна Олександрівна Міщенко Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine

Ключові слова:

аудит, шахрайство, шахрайські дії, ризик шахрайства, типи шахрайства, фактори ризику шахрайства

Анотація

Досліджено окремі питання оцінювання аудиторських ризиків, пов’язаних з фактами шахрайства, які належать до зон підвищеного професійного ризику, визначено типи та фактори шахрайства, розглянуто основні етапи та процедури процесу оцінювання ризику шахрайства.

Біографії авторів

Марина Олексіївна Никонович, Київський національний торговельно-економічний університет

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансового аудиту

Наталія Степанівна Барабаш, Київський національний торговельно-економічний університет

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансового аудиту

Анна Олександрівна Міщенко, Київський національний торговельно-економічний університет

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансового аудиту

Посилання

Бардаш С. В. Контроль діяльності суб’єктів господарювання: гіпотези та версії порушень : монографія / С. В. Бардаш. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 312 с.

Бардаш С. В. Причини та зміст удосконалення парадигми внутрішнього контролю / С. В. Бардаш, С. С. Бардаш // European Cooperation. – 2015. – Vol. 5(5). – C. 35–46.

Бардаш С. В. Результати аудиту фінансової звітності: підходи до економіко-правової оцінки / С. В. Бардаш // Менеджмент : збірник наукових праць / голов. ред. А. І. Кредісов. – 2008. – Вип. 10. –

С. 19–29.

Дмитренко І. М. Концепція розвитку аудиту корпоративних систем : монографія / І. М. Дмитренко. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 362 с.

Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація / Н. І. Дорош. – К. : Знання, КОО, 2001. – 402 с.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг : Частина 1 та 2 / переклад з англійської мови. – К. : Фенікс, 2013. – 1017 с.

Петрик О. А. Аудит: методологія і організація : монографія /

О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2003. – 260 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ