КЛАСТЕРИЗАЦІЯ У ФОРМУВАННІ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Валерій Петрович Ільчук Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Інна Олександрівна Хоменко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

кластери, учасники кластера, процеси кластеризації, фактори впливу, державна підтримка

Анотація

Розглянуто еволюцію процесів кластеризації у світовому економічному просторі та можливості кластерних утворень у формуванні виробничого потенціалу підприємств, що входять до кластера. Розкрито організаційно-правове підґрунтя розвитку процесів кластеризації у країнах Європейського Союзу. Визначені підприємства, які є потенційними учасниками кластерів, і розкриті їх перспективи щодо економічного зростання, нарощування виробничого потенціалу, конкурентоспроможності, ефективності, розширення ринків збуту і т. ін. за умов членства у кластерному утворенні. Приведено та проаналізовано фактори, що уповільнюють процеси кластеризації в Україні. Відзначено значущість процесів кластеризації в активізації соціально-економічного розвитку на мікро- та макро-рівні, у прискоренні технологічного оновлення основних засобів виробничих підприємств. Вказані переваги кластерних утворень щодо перспектив їх розвитку сприяють їх формуванню. Визначено фактори, які показують доцільність створення кластерів та стимулюють процеси кластиризації. Виявлена необхідність законодавчої та фінансової підтримки процесів кластеризації з боку держави з метою прискорення формування кластерних утворень. На базі світового досвіду кластеризаційних процесів визначені перспективні напрямки кластеризації в Україні, які забезпечують ефективне формування виробничого потенціалу підприємств, у тому числі інноваційно орієнтованих.

Біографії авторів

Валерій Петрович Ільчук, Чернігівський національний технологічний університет

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Інна Олександрівна Хоменко, Чернігівський національний технологічний університет

Доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Посилання

Ільчук В. П. Кластерна стратегія розвитку економіки регіону : монографія / В. П. Ільчук, І. О. Хоменко, І. В. Лисенко. – Чернігів : Чернігів. держ. технол. ун-т, 2013. – 367 с

Ільчук В. П. Синергетичний ефект функціонування та розвитку транспортних кластерів / І. О. Хоменко, В. П. Ільчук // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Економіка та управління підприємствами» (27-28 листоп. 2014 р.). – Дніпропетровськ : ДНГУ, 2014. – С. 150–153.

Концепція створення кластерів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://biznes.od.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=499&Itemid=33.

Проект Распоряжения Кабинета Министров Украины «Об одобрении Концепции Национальной стратегии формирования и развития трансграничных кластеров» [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://ved.odessa.gov.ua/Main.aspx?sect=Page&IDPage=23566&id=1150.

Посібник з кластерного розвитку. Україна: Послуги з підтримки МСП в пріоритетних регіонах. EuropeAid/121495/C/SV/UA [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://economymk.gov.ua/download/books/ClusterHandbookUkr.pdf.

Соколенко С. І. Світовий і національний досвід формування інноваційних кластерів / С. І. Соколенко // Стратегії конкурентоспроможності регіонів в умовах глобалізації: український та закордонний досвід : ІV національний форум з питань регіонального розвитку (м. Київ, 12.11.2008) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ucluster.org/sokolenko/2008/11/svitovyj-i-nacionalnyjdosvid-formuvannya-innovacijnix-klasteriv.

Хоменко І. О. Методологічні основи кластеризації транспортної галузі : монографія / І. О. Хоменко. – К. : Кондор-Видавництво, 2015. – 300 с.

Хоменко І. О. Методичні підходи до формування транспортних кластерів у контексті регіональної стратегії розвитку / І. О. Хоменко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2011. – № 4 (54). – С. 238–242.

Хоменко І. О. Організаційно-економічний механізм розвитку транспортних кластерів / І. О. Хоменко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2012. – № 3 (60). – С. 143–149.

Хоменко І. О. Системно-діалектичний підхід до аналізу транспортних кластерів / І. О. Хоменко, А. В. Базилюк // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2012. – Вип. 10. – С. 358–364.

Хоменко І. О. Формування та розвиток кластерних структур на регіональному рівні / І. О. Хоменко // Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : колективна монографія / під заг. ред. М. П. Бутка. – К. : Кондор-Видавництво, 2016 – С. 215–233.

Хоменко І. О. Формування та розвиток транспортних кластерів: теорія і практика : монографія / І. О. Хоменко. – Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. – 203 с.

Шкарлет С. М. Державно-приватне партнерство як один з механізмів ефективного фінансування пріоритетних проектів дорожньої галузі /

С. М. Шкарлет, В. П. Ільчук, І. О. Хоменко // Економічний простір : зб. наук. праць. – 2014. – №89. – С. 93–103.

Gabor Bekes Clusters, Science Parks and Regional Development (Strategies and Policies in Hungary). Presentation at UNECT TOS-ICP Geneva 14 February, 2008.

Khomenko І. О. Creation process of new organizational and structural formations – transport and economic clusters at the truckers market /

І. О. Khomenkо // Materials of fifth allukrainian scientifically – practical conference “Economics: Current Affairs and Development Prospects” (Kiev, March 23, 2007). – Kiev, 2007. – Р. 122–124.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ