«ВІДПЛИВ УМІВ» З УКРАЇНИ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Автор(и)

  • Світлана Олександрівна Полковниченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Вікторія Олександрівна Курочка Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

інтелектуальна міграція, «відплив умів», еміграція висококваліфікованих фахівців, національна безпека, загрози «відпливу умів», регулювання відтоку інтелектуального капіталу

Анотація

Досліджено еміграцію висококваліфікованих фахівців з України. Визначено основні загрози «відпливу умів» національній безпеці нашої держави, які пов’язані із втратою суттєвої частки інтелектуального потенціалу країни, погіршенням якісних характеристик трудових ресурсів, втратою грошових коштів, затрачених на підготовку та розвиток спеціалістів-емігрантів, зниженням рівня продуктивності праці, послабленням конкурентоспроможності країни. Проведено експрес-опитування студентів щодо намірів виїхати до інших країн й оброблено його результати за допомогою інформаційних технологій, які наглядно підтвердили тенденцію до еміграції молодих спеціалістів. Запропоновано шляхи регулювання відтоку інтелектуального капіталу, спрямовані як на стримування виїзду молодих науковців за кордон, так і на повернення їх із-за кордону.

Біографії авторів

Світлана Олександрівна Полковниченко, Чернігівський національний технологічний університет

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії

Вікторія Олександрівна Курочка, Чернігівський національний технологічний університет

Студентка

Посилання

Бегай Ю. Переваги та недоліки «відпливу інтелекту» у контексті посиленої інтеграції суспільства / Ю.Бегай // Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв’язання : збірник наукових статей і виступів на міжнародній науково-практичній конференції (22 березня 2012 р., м. Львів). – Львів, 2012. – С. 58–62.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Експерти кажуть, що темп «відтоку мізків» з України загрожує нацбезпеці [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unian.ua/society/809757-eksperti-kajut-scho-temp-vidtoku-mizkiv-z-ukrajini-zagrojue-natsbezpetsi.html.

Ніколаєвський В. Інтелектуальна міграція та соціальна безпека /

В. Ніколаєвський // Міграція і толерантність в Україні : зб. ст. / за ред. Ярослава Пилинського. – К. : Стилос, 2007. – С. 121–126.

Ніколаєвський В. М. Інтелектуальна міграція: причини, наслідки, виклики / В. М. Ніколаєвський, В. В. Омельченко // Вісник ХНУ

ім. В. Н. Каразіна. «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». – 2006. – № 723. – С. 140–147.

Омельяненко В. А. Міжнародні процеси інтелектуальної міграції в контексті глобальних інноваційних тенденцій [Електронний ресурс] /

В. А. Омельяненко, К. М. Кулініч. – Режим доступу : http://asconf.com/eng/ archive_view/103.

Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс] : Закон від 19.06.2003 № 964-IV (редакція від 19.04.2014). – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

Прохоренко Н. Є. Інтелектуальна міграція: причини та чинники /

Н. Є. Прохоренко // SOCIOПРОСТІР: Міждисциплінарний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи. – 2010. – № 1. – С. 73–76.

Сідляр Д. О. Людський капітал в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку / Д. О. Сідляр // Бізнес Інформ. – 2014. – № 5. – С. 232–237.

Polkovnychenko S. O. Assessment of the situation of «brain drain» from Ukraine in modern conditions / S. O. Polkovnychenko, V. O. Kurochka // Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – № 2. – С. 81–86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ