АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • Дар’я Анатоліївна Жукова Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», Ukraine

Ключові слова:

стратегічна альтернатива, стратегічний вибір, стратегічне рішення, модель прийняття рішення, теорія ігор, експериментальна економіка, теорія нечітких множин, стратегічна матриця

Анотація

Стаття присвячена питанню розроблення набору стратегічних альтернатив та методам, які дослідник чи особа, яка приймає рішення, може використовувати для вибору найоптимальнішої для підприємства стратегії. У процесі дослідження обґрунтовано необхідність формування набору стратегічних альтернатив для врахування безлічі факторів впливу на діяльність підприємства, а також невизначеності, що може генеруватися зовнішнім середовищем. Охарактеризовано найпоширеніші та найпростіші моделі вибору стратегії та зроблено висновок про їх вади у процесі використання в сучасному стратегічному управлінні. Запропоновано використання під час вибору стратегічної альтернативи однієї з трьох математичних концепцій, що на сучасному етапі все більше використовуються у стратегічному управлінні: теорія ігор, експериментальна економіка та теорія нечітких множин, конкретизовано характеристики цих методів, що обумовлюють їх використання під час вибору стратегічної альтернативи. Розроблено алгоритм застосування апарату нечітких множин у процесі використання матричних методів розробки стратегічних альтернатив та вибору стратегії.

Біографія автора

Дар’я Анатоліївна Жукова, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

Аспірант

Посилання

Управление организацией : учебник / Г. Л. Азоев, В. П. Баранчеев, В. Н. Гунин [и др.] ; под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой,

Н. А. Саломатина ; Гос. ун-т управл. РФ. − 2-е изд., перераб. и доп. − М. : ИНФРА-М, 2000. − 669 с. − (Высшее образование).

Вороніна А. Ю. Стратегічні альтернативи розвитку промислових підприємств / А. Ю. Вороніна, Г. В. Запорожець // Зб. наук. пр. Дніпродзерж. держ. техн. ун-ту (техн. науки). − 2010. − Вип. 2 (15). − С. 235−239.

Цыпленкова М. В. Основы менеджмента : учеб. пособие /

М. В. Цыпленкова, И. В. Моисеенко, Н. В. Гуремина, Ю. А. Бондарь. – М. : Академия естествознания, 2013. – 245 с.

Amaldoss W. Experiments on strategic choices and markets /

W. Amaldoss, T.-H. Ho, A. Krishna, K.-Y. Chen et al. // Marketing letters. − 2008. − Vol. 19. − Is. 3−4. − P. 417−429.

Мірошник Р. О. Методика оцінювання машинобудівних підприємств у матриці «нематеріальні активи-інноваційна активність» / Р. О. Мірошник, О. З. Сорочак // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2010. – № 3 (11). – С. 101–117.

Назаров Д. М. Технология декомпозиции на основе нечеткого классификатора / Д. М. Назаров // Известия УрГЭУ. – 2013. – № 5 (49). – С. 54–59.

Жукова Д. А. Матричний підхід до формування стратегічних альтернатив підприємства / Д. А. Жукова // Економічні студії. – 2015. – № 3 (07). – С. 35–40.

Жукова Д. А. Методичний підхід до формування комплексного показника оцінювання впливу зовнішнього середовища на підприємство / Д. А. Жукова // Бізнес-Інформ. – 2014. – № 12. – С. 359–364.

Жукова Д. А. Методичне забезпечення аналізу фінансово-економічного стану машинобудівних підприємств / Д. А. Жукова // Економіка: реалії часу. – 2015. – № 3 (19). – С. 60–69.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ