ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Лілія Дмитрівна Оліфіренко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

державна політика, експортний потенціал, зовнішня торгівля, харчова промисловість

Анотація

Досліджено заходи державної політики, які обмежують диверсифікації експортного потенціалу та можливості з розширення зовнішньої торгівлі підприємств харчової промисловості України. Проаналізовано вплив вимог Угоди про асоціацію України з ЄС на перспективи розвитку підприємств щодо нарощування експорту вітчизняної продукції на світовий ринок. Висуваються пропозиції з формування нових механізмів державного регулювання щодо стимулювання диверсифікації експорту вітчизняної харчової продукції та адаптації виробництва до вимог ЄС.

Біографія автора

Лілія Дмитрівна Оліфіренко, Чернігівський національний технологічний університет

Доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту та державної служби

Посилання

Бутко М. П. Конкурентні позиції харчової промисловості України в умовах СОТ : монографія / М. П. Бутко, А. Г. Ясько. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 279 c.

Венгерська Н. С. Експортний потенціал харчової промисловості України / Н. С. Венгерська, А. Р. Калантарова // Економіка розвитку. – 2014. – № 4 (72). – С. 15–18.

Дейнеко Л. Можливі сценарії розвитку харчової промисловості в умовах дії режиму вільної торгівлі з ЄС [Електронний ресурс] /

Л. Дейнеко, І. Романюк. – Режим доступу : http://voxukraine.org/2015/10/30/mozhlyvi-scenarii-rozvytky-harchovoi-promtslovosti-ua/.

Державна підтримка експорту [Електронний ресурс] // Iнтернет-портал Міністерства економіки України. – Режим доступу : http://www.ukrexport.gov.ua/files/about_ukr.pdf.

Мельник Т. Г. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз [Електронний ресурс] / Т. Г. Мельник. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mep/2009_8_9/08-3612/10_Melnuk1.pdf.

Новойтенко І. В. Перспективи розвитку харчової промисловості України / І. В. Новойтенко, Н. Я. Слободян, В. В. Малиновський // Економіка та управління підприємствами. – 2016. – Вип. 11. – С. 454–460.

Оліфіренко Л. Д. Інституалізація складових механізму державного регулювання розвитку агропромислових корпорацій / Л. Д. Оліфіренко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Економічні науки”. – 2014. – № 2 (74). – С. 255–263.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] : Закон України від 17 червня 1997р. № 468/97-ВР. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/468/97.

Про затвердження Національної стратегії розвитку експорту України [Електронний ресурс] : Проект розпорядження Кабінету Міністрів України. – Режим доступу : http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/zed/strategy/ukr/4589.html.

Про зовнішньоекономічну діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/959-12/page4.

Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини [Електронний ресурс] : Закон України від 6 вересня 2005р. № 2809-IV. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2809-15.

Тюріна Н. М. Оцінювання експортного потенціалу промислових підприємств та прогнозування його розвитку / Н. М. Тюріна,

Є. О. Шелест, Н. С. Карвацька // Вісник Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2014. – № 2, т. 2. – С. 195–201.

Шелест Є. О. Середовище розвитку експортного потенціалу підприємства за існуючої системи державного регулювання експортної діяльності України / Є. О. Шелест // Вісник Хмельниц. нац. ун-ту. – 2015. – № 2, т. 2. – С. 331–336.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА