СУПЕРЕЧНОСТІ МІЖ ГЛОБАЛЬНИМИ ТЕНДЕНЦІЯМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ ІНТЕРЕСАМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Аліна Анатоліївна Григоренко Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Ukraine

Ключові слова:

глобалізація, національні інтереси, суперечності, промисловий комплекс, національна економіка

Анотація

Розглянуто сучасний аспект феномену глобалізації. Висвітлено вплив глобалізаційних процесів на розвиток промислових комплексів національних економік завдяки діалектичній єдності та суперечностей глобальних та національних інтересів розвитку. Обґрунтовано, що входження країни у глобальні та інтеграційні процеси, крім нових можливостей, несе в собі нові ризики і загрози. Це зумовлює необхідність усебічного врахування сучасних глобальних тенденцій під час формування національної стратегії розвитку, оцінювання власних можливостей і реального стану промислового комплексу національної економіки з метою адекватного та своєчасного реагування на виклики глобалізації.

Біографія автора

Аліна Анатоліївна Григоренко, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Здобувач

Посилання

Стиглиц Дж. Ю. Глобализация: тревожные тенденции /

Дж. Ю. Стиглиц ; пер. с англ. Г. Г. Пирогова. – М. : Национальный общественно-научный фонд, 2003. – 304 с.

Сорос Дж. О глобализации / Дж. Сорос ; пер. с англ. А. Башкирова. – М. : Эксмо, 2004. – 224 с.

Поручник А. М. Національний економічний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі : монографія /

А. М. Поручник. – К. : КНЕУ, 2008. – 352 с.

Михеев В. В. Глобализация и азиатский регионализм: Вызовы для России / В. В. Михеев. – М. : Ин-т Дальнего Востока, 2001. – 223 с.

Kapur G. Globalization and Culture: Navigating the Void / G. Kapur // The Cultures of Globalization. Duke University, USA. 1998. P. 192.

Цзян Е. О влиянии глобализации на международные отношения /

Е. Цзян // Гонцзи гуанча. – 1998. – № 1. – С. 12.

Білорус О. Г. Стратегічні імперативи розвитку України в умовах глобалізації / О. Г. Білорус // Економічний Часопис–ХХІ. – 2001. – № 10. – С. 3–8.

Райнерт Э. С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / Э. С. Райнерт. – М. : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011. – 384 с.

Гжегож В. Колодко. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн : [пер. з пол.] / Гжегож В. Колодко. – К. : Основні цінності, 2002. – 245 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА