СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Світлана Володимирівна Рудейчук Івано-Франківський інститут менеджменту ТНЕУ, Ukraine

Ключові слова:

публічно-приватне партнерство, державно-приватне партнерство, партнер, договори, угода про розподіл продукції, система бухгалтерського обліку

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей функціонування публічно-приватного партнерства в Україні. У процесі дослідження вивчено сучасний стан проектів публічно-приватного партнерства в Україні, а також з’ясовано основні перешкоди та перспективи розвитку публічно-приватного партнерства в Україні. Охарактеризовано чинну законодавчу базу, що регулює питання у сфері реалізації проектів публічно-приватного партнерства. Виділено проблеми, які перешкоджають впровадженню проектів публічно-приватного партнерства в Україні, та охарактеризовано напрями удосконалення обліково-аналітичного забезпечення реалізації проектів суспільного значення в межах публічно-приватного партнерства.

Біографія автора

Світлана Володимирівна Рудейчук, Івано-Франківський інститут менеджменту ТНЕУ

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та фінансів

Посилання

Гарбариніна В. Ю. Удосконалення організаційно-правового механізму реалізації політики державно-приватного партнерства в Україні /

В. Ю. Гарбариніна // Державне управління та місцеве самоврядування. Серія: Механізм державного управління. – 2015. – Вип. 4 (27). – С. 116–123.

Драчук Ю. З. Визначення змісту терміна “публічно-приватне партнерство у сфері інноваційного розвитку промисловості” / Ю. З. Драчук, Н. В. Трушкіна // Глобальні та національні проблеми економіки. Серія: Економіка та управління національним господарством. – Миколаїв : Миколаївський національний університет імені

В. О. Сухомлинського, 2016. – Вип. 9. – С. 98–104.

Заяць Т. А. Публічно-приватне партнерство в Україні: основні обмеження та напрями розвитку / Т. А. Заяць, В. Л. Жаховська,

О. І. Дяконенко // Економіка та держава. – 2015. – № 5. – С. 6–10.

Звонар В.П. Публічно-приватне партнерство в Україні в контексті соціальної інноваційності розвитку / В. П. Звонар // Вісник ОНУ імені

І.І. Мечникова. – 2014. – Т. 19, вип. 3/3. – С. 149–155.

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6b08c354-a6fd-4ace-8c57-41829defda5c&title=DovidkaSchodoStanuZdiisnennia.

Korbus B., Srokosz T., Wawrzyniak M. Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik: Praca zbiorowa / Pod redakcją Bartosza Korbusa. Warszawa: Urząd Zamуwień Publicznych Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych, 2010. 156 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-27

Номер

Розділ

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ