Стратегування зовнішньоекономічної діяльністі в контексті виходу на зовнішні ринки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-2(34)-254-266

Ключові слова:

стратегування, зовнішньоекономічна діяльність, вихід на зовнішні ринки

Анотація

У статті проведено обґрунтування стратегування зовнішньоекономічної діяльністі в контексті виходу на зовнішні ринки.
У результаті було застосовано логістичну регресію для прогнозування зв’язку між залежними та незалежними змінними, головною метою якого є прогнозування ймовірності запропонованих факторів (розмір фірми, міжнародний досвід, інновації, мережа, характеристики продукту, активи, інтенсивність експорту та галузь), що впливає на рівень зобов'язань щодо використання ресурсів у виборі фірмами режиму входу.
У статті також зясовано, що розмір МСП сильно та позитивно впливає на те, якою мірою фірми беруть участь у виборі способу входу. Міжнародний досвід також має значний вплив на рішення фірм щодо участі в певних способах виходу на ринок. Як і передбачалося, мережеві відносини суттєво впливають на вибір способів виходу на іноземний ринок. Інтенсив-ність активів та експорту вказуються як позитивні та дуже важливі.
Емпіричні результати показують, що інновації не тільки суттєво впливають на вибір фірмою способу виходу на зовнішній ринок, але й узгоджуються з прогнозованим напрямком.Також фактор характеристики продукту має сильний позитивний ефект. Крім того, фірми, які займаються більш високим рівнем реклами, з більшою ймовірністю виберуть зобов'язання високого рівня ресурсів, наприклад спільні підприємства або прямі інвестиції. Високий рівень інтенсивності експорту також спонукає фірми обирати зобов'язання щодо ресурсів високого рівня. Галузь також позитивно корелює з імовірністю вибору ресурсів високого рівня в обраному режимі виходу на зовнішній ринок.

Біографії авторів

Роман Янковой, ДУ «Житомирська Політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, докторант

Дамір Куліш, Запорізький національний університет

кандидат економічних наук, докторант

Інна Ященко , Київський національний університет культури та мистецтв

викладач

Посилання

Shamota, H.M., Kovalenko, Yu.O. (2013). Formuvannia taktyky vykhodu pidpryiemstva na zovnishnii rynok [Formation of tactics of the enterprise's exit to the foreign market]. Ekonomichnyi forum – Economic Forum, (1), 247–253.

Schwab, K. (2009). The global competitiveness report 2009–2010. World Economic Forum reports. Geneva: WEF, XV.

Talavira, Ye. (n.d.). Suchasni tendentsii rehuliuvannia zovnishnoekonomichnoi diia-lnosti pidpryiemstv v umovakh hlobalizatsii [Modern trends in the regulation of foreign economic activity of enterprises in the conditions of globalization]. http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=3355.

Kuchumova, I.Yu. (2012). Natsionalni ekonomichni interesy u rozvytku zovnishno-ekonomichnykh zviazkiv krainy [National economic interests in the development of foreign economic relations of the country]. http://www.rusnauka.com/11_NPE_2012/Economics/ 15_108107.doc.htm.

Dakhno, I.I. (n.d.). Menedzhment zovnishnoekonomichnoi diialnosti [Management of foreign economic activity]. http://p-for.com/book_212.

Honchar, I.A., Babirad-Lazunin, V.O. (2015). Kharakter formuvannia zovnishnoi torhivli Ukrainy: statys-tychna otsinka [The nature of the formation of foreign trade of Ukraine: a statistical assessment]. Statystyka Ukrainy – Statistics of Ukraine, (2), 16–20.

Varianychenko, O.V. (2018). Praktychni aspekty upravlinnia mizhnarodnoiu marke-tynhovoiu diialnistiu ukrainskykh subiektiv zovnishnoekonomichnoi diialnosti zghid-no vymoh SOT [Practical aspects of management of international marketing activities of Ukrainian subjects of foreign economic activity according to WTO requirements]. Prometei – Prometheus, 2(35), 23–26.

Hnatenko, I.A. (2021). Modeliuvannia stsenariiv stiikoho rozvytku pidp-ryiemstv v umovakh hlobalizatsii ta didzhytalizatsii: upravlinskyi aspekt [Modeling scenarios of sustaina-ble development of enterprises in the conditions of globalization and digitalization: managerial aspect]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, (16), 20-25.

Kovtunenko K.V., Kovalenko O.M., Stanislavyk O.V. (2018). Menedzhment zovnishnoekonomichnoi ta innovatsiinoi diialnosti (dlia mahistriv) [Management of foreign economic and innovative activities (for masters): Study guide]. Tsentr uchbovoi literatury.

State statistics service of Ukraine, own calculations. http://www.ukrstat.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-05

Як цитувати

Янковой, Р., Куліш, Д., & Ященко , І. (2023). Стратегування зовнішньоекономічної діяльністі в контексті виходу на зовнішні ринки. Проблеми і перспективи економіки та управління, (2 (34), 254–266. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-2(34)-254-266

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ