№ 2 (34) (2023): Проблеми і перспективи економіки та управління

У цьому випуску журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління» вміщено статті, присвячені теоре-тичним проблемам розвитку національної економіки; галузевим аспектам розвитку національного господарства; про-блемам менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону, фінансовим ресурсам.
Журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» буде корисним для науковців, аспірантів, магістран-тів та студентів закладів вищої освіти.

Опубліковано: 2023-06-12

Весь випуск

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ