Найбільш читані статті

Поточний номер

№ 3 (35) (2023): Проблеми і перспективи економіки та управління

У цьому випуску журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління» вміщено статті, присвячені теоре-тичним проблемам розвитку національної економіки; галузевим аспектам розвитку національного господарства; про-блемам менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону, фінансовим ресурсам.
Журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» буде корисним для науковців, аспірантів, магістрантів та студентів закладів вищої освіти.

Опубліковано: 2023-12-15

Весь випуск

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Переглянути всі випуски