Засновник та видавець: Чернігівський національний технологічний університет.

1996-1998 — Вісник Чернігівського технологічного інституту: збірник.
​1999-2005 — Вісник Чернігівського Державного Технологічного Університету: науковий збірник. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №1712.
2005-2015 — Вісник Чернігівського Державного Технологічного Університету. Серія "Економічні науки": науковий збірник. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14995-3967 ПР від 05.03.2009 р.
2015-теп. час — Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21189-10989 ПР від 03.02.2015.

Періодичність видання - 4 рази на рік.

Мова статей: українська, російська, англійська.

Географія авторів: необмежена.

Рецензування: усі статті рецензуються провідними спеціалістами в області економіки; журнал включено до переліку наукових фахових видань (Наказ МОНУ № 1021 від 07.10.2015 р.);

Рубрики:

1. Теоретичні проблеми розвитку національної економіки
2. Галузевий аспект розвитку національного господарства
3. Проблеми менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону
4. Фінансові ресурси: проблеми формування та використання
5. Облік, контроль та аудит: теоретико-методологічний аспект

Головний редактор:
Шкарлет С.М., доктор економічних наук, професор.

Заступники головного редактора:
Бутко М.П., доктор економічних наук, професор;
Ільчук В.П., доктор економічних наук, професор;
Олійченко І.М., доктор наук з державного управління, професор.

Члени редакційної колегії:
Абакуменко О.В., доктор економічних наук, професор;
Вдовенко С.М., доктор наук з державного управління, професор;
Гонта О.І., доктор економічних наук, професор;
Дерій Ж.В., доктор економічних наук, професор;
Грішова І.Ю., доктор економічних наук, професор;
Кичко І.І., доктор економічних наук, професор;
Левківський В.М., доктор економічних наук, професор;
Оліфіренко Л.Д., доктор наук з державного управління, професор;
Пепа Т.В., доктор економічних наук, професор;
Савченко В.Ф., доктор економічних наук, професор;
Удовиченко В.П., доктор економічних наук, професор;
Чернюк Л.Г., доктор економічних наук, професор;
Стрілець М.І., кандидат наук з державного управління, доцент;
Величко А.Й., доктор економічних наук, професор, Господарська академія ім. Д.А. Ценова (м. Свіщов, Болгарія);
Петрова Т.Д., доктор економічних наук, професор, Господарська академія ім. Д.А. Ценова (м. Свіщов, Болгарія).

Відповідальний секретар: Дубина Максим Вікторович

мобільний телефон: 0993763287

Випуски журналу
    Поточні:                             
  • №2 (14), 2018 (pdf | html)


Відвідувачів сьогодні: 1, Переглядів сьогодні: 76
Відвідувачів в цьому місяці: 2, Переглядів в цьому місяці: 1200